ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργός Ροής Προγράμματος

Kωδ. Θέσης:HR/0318

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Λειτουργός Ροής Προγράμματος


Καθήκοντα:

Η προεπισκόπηση, ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μετάδοση της καθημερινής ροής προγράμματος του καναλιού.


Απαραίτητα προσόντα:

-           Δίπλωμα κολεγίου ή πανεπιστημίου στον κλάδο πληροφορικής ή οπτικοακουστικής επικοινωνίας  

-           Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

-           Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-           Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα τύχουν πλήρους εκπαίδευσης

Ωράριο εργασίας:  Σε σύστημα βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@antenna.com.cy μέχρι τις 28/10/18.

Για πληροφορίες:

Διεύθυνση Προσωπικού

τηλ.:    22 200 200

φαξ:     22 200 020,

e-mail: hr@antenna.com.cyΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ